Pravidlá používania stránky lepší-život.sk

  1. Prehliadaním tejto stránky, čítaním článkov a pridávaním komentárov vyjadruješ súhlas s pravidlami uvedenými na tejto stránke. Ak s nimi nesúhlasíš, musíš bezodkladne opustiť túto stránku.
  2. Všetky informácie na tejto stránke sú len osobným názorom autora a nenahradzujú odborné rady.
  3. Táto stránka a autori neberú žiadnu zodpovednosť za finančnú, zdravotnú, či akúkoľvek inú ujmu spôsobenú aplikovaním, či zlým interpretovaním informácií na tejto stránke. Ak máš problémy v akejkoľvek oblasti, vyhľadaj prosím vhodnú odbornú pomoc.
  4. Je zakázané voľne šíriť a zverejňovať časti tejto stránky bez uvedenia zdroja pri zverejnenej časti. Predtým ako to spravíš, nás prosím kontaktuj na kontakt@lepsi-zivot.sk. Informácie na tomto webe sú chránené autorským zákonom.
  5. V časti komentáre je zakázane používať výrazy poukazujúce na a obsahujúce sex, alkohol, drogy, rasizmus, nadávky, politiku, náboženstvo a všetko, čo porušuje dobré mravy. Taktiež sú zakázané komentáre, ktoré nie sú k téme alebo obsahujú nevyžiadanú reklamu. Všetky takéto komentáre nebudú schválené, respektíve budú vymazané. Pri opakovanom porušovaní pravidiel si vyhradzujeme právo zablokovať možnosť komentovať konkrétnemu užívateľovi.

Ak používaš túto stránku aj naďalej, týmto súhlasíš s vyššie uvedenými pravidlami.

Ak máš nejaké pripomienky k pravidlám, kontaktuj nás na kontakt@lepsi-zivot.sk